priser

                                       

                                Priser säsong 2018.

 

Familjekort säsong *                              1500 kr

Årskort vuxna                                          600 kr

Årskort vuxna special **                         800 kr

Årskort ungdom tom 18 år ***               500 kr

Årskort ungdom grundskola ****           400 kr

Veckokort vuxna                                      350 kr

Veckokort ungdom tom 18 år                  200 kr

Dagkort familj                                          300 kr

Dagkort vuxna                                           100 kr

Dagkort ungdom tom 18 år                       80 kr

Liftkortsficka                                             25 kr

Skiduthyrning i mån av storlek             100 kr

 

      Liftkortet är personligt kan ej överlåtas !

*      Kortet för hela familjen inkl alla barn.

**    Kortet för föräldrar som vill turas om

        att åka i backen.

        Namnet på det som nyttjar kortet

        skall skrivas på kortet.

        Kortet kan ej användas av

        föräldrar samtidigt.

***  Gymnasieungdomar,Högskolestuderande.

**** För alla ungdomar i grundskolan

         storumans kommun.

 

               FÖRSKOLEBARN ÅKER GRATIS.

          

  FÖR ATT FÅ ÅKA KRÄVS LIFTKORT

   OCH DET SKALL BÄRAS SYNLIGT.

  (HÖGER ARM ELLER BEN)

 

                           OBS!  

FÖLJ GÄLLANDE ÅKREGLER I LIFT OCH BACKE

             

BROTT MOT REGLERNA MEDFÖR INDRAGET

             

LIFTKORT OCH TIDSBEGRÄNSAD AVSTÄNGNING.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)